Echipa

 

Cine suntem:

Florin-Vasile FRUMOS, conferențiar universitar doctor la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Este  inițiatorul proiectului de pregătire a profesorilor pentru gradul I și formator în cadrul modulelor propuse în proiect.

Experiența didactică - peste 15 ani în învățământul superior - a fost precedată de ”ucenicia” de doi ani în învățământul preuniversitar special. Formarea didactică teoretică și practică și-a început-o în Liceul Pedagogic și a continuat-o la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Iași. În 2006 a obținut titlul de doctor în Științele Educației. În prezent este cadru didactic al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, coordonator de lucrări de licență și de gradul I.

Experiența de cercetare a fost dobândită în elaborarea lucrărilor de licență, masterat și doctorat și a fost publicată în cărți și articole de specialitate științifice. 

Mai multe informații profesionale despre inițiatorul acestui proiect găsiți aici.

Maria Nicoleta TURLIUC, coordonatoarea Centrului de Dezvoltare Personală și Formare Profesională (CDPFP) din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași este profesor universitar doctor la Departamentul de Psihologie din Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. În calitate de director al Centrului de Dezvoltare Personală și Formare Profesională asigură sprijinul logistic pentru derularea programului de formare a profesorilor pentru gradul I.

Centrul de Dezvoltare Personală și Formare Profesională oferă spațiul de lucru potrivit pentru de derularea modulelor de formare pentru gradul I într-o clădire nouă, elegantă, lângă Muzeul Universității a se vedea harta.

 

Cum a luat naștere acest proiect

Realizarea lucrării de gradul didactic I este etapă importantă în formarea continuă a cadrelor didactice. Legislația din acest domeniu (OM 5561 pe 2011 și următoarele), normează din perspectivă juridică și administrativă demersul pentru realizarea lucrării de gradul I, însă fără a lua în calcul abilitățile necesare candidatului pentru a elabora o lucrare de grad: competențe de cercetare, de redactare, de prezentare publică a rezultatelor unei cercetări.

Problema cu care m-am confruntat, în calitate de coordonator de lucrări de grad era (și este!) tocmai pregătirea insuficientă, psihopedagogică și metodologică (în domeniul metodologiei cercetării în educație) a cadrelor didactice înscrise la gradul I. În afară de aceasta am constatat abilități reduse de redactare (și de tehnoredactare, utilizare pachet Office), de a vorbi în public, de a se încadra în timp (cu diferite etape ale redactării, culegerii datelor, elaborare a concluziilor etc.). Nu puteam să coordonez, să îndrum, să ghidez candidați pregătiți și competenți, ci trebuia să predau, la nivel adeseori elementar, abilități și cunoștințe de cercetare, de redactare!

Desigur că puteam foarte bine să mă rezum la o coordonare sumară, la două-trei observații metodice și metodologice generale - cum adesea se procedează - și să las candidata sau candidatul ”să se descurce, doar e lucrarea ei/lui”!
Am considerat că această atitudine nu e nici responsabilă și nici profesionistă, așa că am ”predat”, adică le-am conturat, la nivel elementar, învățătorilor, educatoarelor și profesorilor pe care i-am coordonat cunoștințele și abilitățile necesare pentru construirea structurii lucrării, elaborarea capitolelor teoretice, structurarea cercetării etc.
Un efort extenuant, însă încununat de succes!

Munca  de personalizare a metodologiei cercetării, de clarificare/de operaționalizare a conceptelor, de interpretare a datelor rezultate din cercetări, de management al timpului de pregătire a lucrării - a fost pentru mine o experiență esențială și valoroasă. Așa că mi-am propus să transform și să valorific această experiență într-o formare sistematică, dar modulară, adaptată nevoilor de formare a profesorilor și învățătorilor înscriși la gradul I.

Puteți afla detalii despre modulele propuse consultând oferta de formare

 

Scopurile acestui proiect:

1. Să contribuim la creșterea calității actului de educație în școlile din România. Acest lucru devine posibil prin sporirea demonstrabilă a expertizei profesionale a învățătorilor și profesorilor noștri, evidențiată în competențele de predare și cercetare pe care ei le etalează pregătindu-și lucrarea și susținând lecții pentru gradul I.

2. Să sporim relevanța și utilitatea cercetărilor din științele educației, desfășurate în elaborarea lucrărilor de gradul I. Acest lucru devine posibil prin lucrări de grad autentice, elaborate cu migală, responsabilitate și pasiune de profesorii și învățătorii pregătiți teoretic, metodologic și metodic pentru acest examen al carierei.

Pentru realizarea acestor scopuri oferim întreaga noastră expertiză profesională; ne punem ”la bătaie” competențele de translare a teoriei psihopedagogice și metodice în practici profesionale, în cercetări educaționale valoroase și cu impact în școală și comunitate.

 

Cui ne adresăm:

Atelierele noastre sunt destinate Învățătorilor, educatoarelor, profesorilor din învățământul obligatoriu și din învățământul special care se află în diverse etape de realizare a lucării metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I.

 

Ce oferim:

1. Cursuri de pregătire pentru realizarea lucrării de gradul I, într-un sistem integrat și flexibil – sub formă de ateliere în grupuri mici. Sprijinul nostru constă în:

  • Activități de grup: cursuri practice/ateliere în care veți învăța cum să vă scrieți lucrarea de la început până la sfârșit, respectând cerințele științifice, metodice și de redactare impuse de legislație și de coordonator;
  • Îndrumare individualizată în timpul atelierelor de grup: feedback științific și metodic, sugestii bibliografice, asistență în întocmirea planului lucrării și în tehnici de redactare, sprijin în configurarea cercetării, în construcția instrumentelor de cercetare, în pregătirea pentru prezentarea publică a lucrării.

Pentru mai multe detalii consultați oferta detaliate pe module: Modulul I, Modulul II, Modulul III, Modulul IV, Modulul V.

 

2. Informații și resurse utile celor care se pregătesc pentru gradul didactic II și definitivat. Pregătirea pentru examenele de definitivat și de gradul didactic II este extrem de importantă pentru învățători și profesori.

A cunoaște reglementările legale importante, a avea la dispoziție programele de pregătire în vigoare, a descoperi cele mai bune resurse bibliografice sau oportunități de formare se poate dovedi decisiv pentru succes.

 

3. Prin blog vă oferim o serie de articole care abordează chestiuni esențiale, problematice și adesea controversate din învățământul românesc, de la formarea cadrelor didactice la legislație, metodologii; oferim și o serie de clarificări conceptuale, încercăm demitizări ale unor credințe pedagogice populare etc.

Vă punem la dispoziție toate aceste resurse, precum și recomandări de materiale studiu și teste de evaluare.

 

Valorile noastre:

Credem în profesionalism. Un cadru didactic profesionist este o persoană reflexivă, care caută să se perfecționeze mereu, pentru cei în slujba cărora se află – elevii săi.

Apreciem creativitatea. A educa, a optimiza educația implică creativitate, ingeniozitate, originalitate. Dascălii știu de ce!

Oferim respect. Profesorii merită respect. Pentru cine sunt, pentru ce făuresc, pentru imensa lor responsabilitate. La urma urmei, suntem cu toții rodul educației dascălilor noștri!

Suntem amabili. La noi veți găsi disponibilitate pentru a vă asculta, veți auzi o vorbă bună, veți primi un zâmbet. Întotdeauna și necondiționat!

 

Echipa Grade Didactice