Susținerea colocviului de admitere la gradul I – Atelier de scriere

 

Modulul I : Pregătirea pentru colocviul de admitere – Atelier de scriere

Competența de identificare și formulare a problematicii/temei lucrării. Durata: 3 ore.

Competența de elaborare a proiectului de lucrare. Durata: 4 ore.

Competența de prezentare la colocviul de admitere la gradul didactic I. Durata: 3 ore.

II. Durată totală și formații de lucru: Exersarea celor trei competențe necesită un timp total de 10 ore de activități de tip atelier. Vom lucra cu grupuri de 5 persoane pe serie.

III. Structura atelierului și metode de predare:

Temele atelierului

  • Alegerea titlului lucrării: argumentarea alegerii temei; stabilirea bibliografiei preliminare a lucrării; alegerea coordonatorului: profilul de competențe al îndrumătorului ales.
  • Structura proiectului de lucrare: cuprinsul proiectului lucrării, cu capitole și subcapitole.
  • Prezentarea temei în fața colegilor de formare – exerciții de public speaking.

Metode de predare-învățare: expunere, conversație, explicație, exercițiu, joc de rol.

Aplicații și rezultate:

  • Alegerea titlului lucrării – argumentarea alegerii temei. Vă oferim ocazia să vă exersați abilitatea de a vă formula ideea de bază a lucrării, problema la care doriți să răspundeți în lucrare. Argumentarea alegerii temei este foarte importantă pentru întregul demers ulterior de realizare a lucrării!

Rezultate: titlul lucrării și motivația alegerii temei.

  • Structura proiectului de lucrare: Veți întocmi un draft al cuprinsului viitoarei lucrări, detaliind tema pe parte teoretică, parte practic-aplicativă și pe capitolele si subcapitolele care compun cele două părți ale lucrării; vom stabili împreună o bibliografie minimală; veți alege un cooronator în funcție de tema lucrării și de competențele acestuia.

Rezultat: Cuprinsul lucrării

  • Prezentarea temei în fața colegilor de formare: Veți prezenta, pe rând, proiectul lucrării dumneavoastră colegilor ca și cum v-ați afla în fața comisiei de colocviu; veți răspunde la întrebări, veți primi sugestii, veți exersa, într-un mediu protejat, situația de examen de la colocviu.

Rezultat: abilități exersate de public speaking; control mai bun al emoțiilor de examen.