Modulul II: Elaborarea părții teoretice a lucrării – Atelier de scriere

Modulul II: Elaborarea părții teoretice a lucrării – Atelier de scriere

I. Competențe

Competența de identificare și de procesare a bibliografiei lucrării.

Competența de redactare a părții teoretice a lucrării.

II. Durată totală și formații de lucru: Exersarea celor două competențe necesită un timp total de 10 ore de activități de tip atelier. Vom lucra cu grupuri de 7-10 persoane pe serie.

III. Structura atelierului și metode de predare:

Teme teoretice:

1. Valorificarea bibliografiei relevante pentru tema lucrării. 2. Procesarea conținuturilor din sursele bibliografice. 3. Scrierea paragrafelor, subcapitolelor și capitolelor teoretice ale lucrării. 4. Citarea și parafrazarea. 5. Introducerea experienței didactice personale în subcapitolele lucrării. 6. Formularea concluziilor părții teoretice a lucrării.

Metode de predare: Scurte secvențe de expunere și conversație euristică: total 2 ore.

Aplicații:

Identificarea și procesarea bibliografiei lucrării. Vă oferim ocazia să vă exersați abilitatea de a identifica bibliografia relevantă și actuală în raport cu tema lucrării, de a o procesa și de a o organiza tematic.

Metode de predare: Activitate dirijată și independentă, evaluare formativă: 3 ore.

Redactarea părții teoretice a lucrării. Vizăm exersarea abilităților dumneavoastră de elaborare a conceptelor și teoriilor întâlnite în bibliografie, de redactare a unor paragrafe ale lucrării, de evidențiere a experinței personale într-un limbaj academic.

Metode de predare: Activitate dirijată și independentă, evaluare formativă: 5 ore.

Notă: La înscrierea din formularul de pe site vă rugăm să precizați tema lucrării și data fixată sau probabilă pentru inspecția finală.